Disclaimer

Als je de website www.bestebeleggingsapp.nl bezoekt en/of de informatie van onze website gebruikt, verklaar je dat jij akkoord bent met de toepasselijkheid en deze disclaimer.

Algemeen
De informatie op de website www.bestebeleggingsapp.nl is van algemene aard en houdt dermate geen rekening met je persoonlijke en financiële situatie. De mensen achter de BesteBeleggingsApp.nl zijn geen professionele financiële adviseurs. Alle content die wij schrijven hebben enkel een informatief karakter en hier kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Wij delen alleen onze eigen ervaringen en kennis en zijn hiervoor niet aansprakelijk. Je dient altijd goed zelf onderzoek te verrichten en te realiseren dat beleggen en investeren altijd financiële risico’s met zich meebrengen. Hierbij kun je mogelijk een groot deel of je gehele inleg verliezen.

Realiseer je dat je te aller tijde zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die je maakt. Ga dan ook altijd eerst goed bij jezelf te rade of je dergelijke risico’s kunt nemen en of deze bij jouw financiële situatie passen. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventueel geleden schade, die je mogelijk lijdt door het opvolgen van informatie en/of adviezen van onze site. Hiertoe raden we je dan ook altijd aan om vooraf financieel advies in te winnen bij professionele adviseurs, voordat je daadwerkelijk start met investeren en/of beleggen. Ook raden we je met klem aan om de financiële bijsluiters van producten zorgvuldig te lezen.

Aansprakelijkheid
Alle content op www.bestebeleggingsapp.nl is met zorg en aandacht ontwikkeld. Ondanks dat kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Daarbij zijn al de meningen welke wij geven in onze artikelen onze mening en niet die van anderen. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat je bezoek aan onze website zo fijn en efficiënt mogelijk verloopt, maken wij gebruik van zogenoemde “cookies”. Daarnaast geven deze cookies ons inzicht in het gebruik van onze website, zodat wij op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren. In het kort gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

  • Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.
  • Om je zo goed mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Zo krijg je informatie te zien die voor jou het meest relevant is en/of is afgestemd op je voorkeuren of interesses.
  • Het onthouden van je voorkeuren op de website.

Referral links & partners
Op onze website staan op meerdere pagina’s verwijzingen naar websites of apps van partners, hierbij maken wij gebruik van zogeheten referral links.  Klik je op een dergelijke link, dan ontvangen wij in ruil hiervoor een vergoeding. In sommige gevallen is dit enkel op basis van de klik, in andere gevallen pas nadien er daadwerkelijk een transactie of registratie heeft plaatsgevonden. Deze vergoeding staat los van de prijs van het  aangeboden product en/of service en worden niet op jouw als gebruiker doorbelast.